Бухгалтерський облік

 Методичний посібник 

Мутимедійний посібник

1. Тема. Бухгалтерський облік, його сутність і основи організації.

  Сутність обліку, його види. Вимірники, що використовуються в обліку. Функції та завдання бухгалтерського обліку. Основні принципи бухгалтерського обліку. Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні».
 Методичний посібник  ст. 

 2. Тема. Предмет і метод  бухгалтерського обліку.

  Предмет і об’єкти бухгалтерського обліку. Метод бухгалтерського обліку і його основні елементи.

Методичний посібник  ст. 

3. Тема. Ресурси підприємств та джерела їх формування.

  Ресурси підприємств та їх класифікація. Джерела формування господарських засобів та їх класифікація.
Методичний посібник  ст. 20-24

4. Тема. Класифікація ресурсів підприємства за видами і джерелами їх формування.

Методичний посібник  ст. 

5.Практич. заняття Тема. Класифікація ресурсів підприємства за видами і джерелами їх формування.

6.  Тема. Первинне спостереження і документація.
 Поняття про бухгалтерські документи, їх значення. Реквізити документів. Вимоги до змісту і оформлення документів.  Порядок перевірки, опрацювання та обробки документів. Документообіг та його організація. 
Методичний посібник  ст. 

7. Практич.заняття
Тема. Складання первинних документів з обліку господарських операцій.

8. Практич.заняття . Тема. Класифікація первинних документів.

9. Модуль № 1.

10. Тема. Бухгалтерський баланс.
Бухгалтерський баланс, його будова і зміст. Мета складання балансу. .Будова активу і пасиву балансу, розділи і статті балансу. Зміни в балансі під впливом господарських операцій. Чотири типи змін в балансі.
Методичний посібник  ст. 

11. Практич.заняття. Тема. Складання бухгалтерського балансу.

12. Практич.заняття. Тема.  Відображення в статтях балансу змін, які викликають господарські операції.

13. Тема. Рахунки бухгалтерського обліку.
 Рахунки бухгалтерського обліку, їх призначення і будова. Поняття про активні , пасивні  і активно-пасивні рахунки. Обороти і залишки на рахунках., порядок їх визначення.
Методичний посібник  ст. 

14. Тема. Подвійний запис на рахунках.
 Суть і значення подвійного запису на рахунках. Бухгалтерські проводки, порядок їх складання. Кореспонденція рахунків.
Методичний посібник  ст. 

15. Тема.Синтетичні і аналітичні рахунки.

 Синтетичні і аналітичні рахунки , їх призначення. Взаємозв’язок між синтетичними і аналітичними рахунками. Поняття про субрахунки. Хронологічні і систематичні записи.

 Взаємозв’язок між балансом і рахунками.
Методичний посібник  ст. 

16. Тема. Узагальнення даних бухгалтерського обліку.
 Узагальнення даних поточного бухгалтерського обліку. Оборотні відомості за рахунками синтетичного і аналітичного обліку. Виявлення і виправлення помилок в оборотних відомостях.
Методичний посібник  ст. 

17. Практич.заняття Тема. Відображення господарських операцій на синтетичних рахунках.
18. Практич.заняття Тема. Відображення господарських операцій на аналітичних рахунках.
20. Практич.заняття Тема. Складання оборотних відомостей по рахунках синтетичного обліку.
21. Практич.заняття Тема. Складання оборотних відомостей по рахунках синтетичного обліку.
22. Тема.   План рахунків бухгалтерського обліку.

 План рахунків бухгалтерського обліку, принципи його побудови. Класи рахунків , їх характеристика. Класифікація рахунків , її значення. Класифікація рахунків за економічним  змістом, за призначенням і структурою.

Методичний посібник  ст. 

23.  Практич.заняття Тема. Класифікація рахунків бухгалтерського обліку за призначенням і структурою.

Практичні роботи

24.Модуль №2.

25, Тема. Облік процесу постачання.

Суть і завдання обліку процесу постачання. Порядок обліку процесу постачання. Синтетичний і аналітичний облік процесу постачання. Транспортно-заготівельні витрати і їх розподіл.
Методичний посібник  ст. 

26. Практич.заняття Тема. Облік процесу постачання.

27. Тема.Облік процесу виробництва.
Суть і завдання обліку процесу виробництва. Порядок обліку процесу виробництва. Синтетичний і аналітичний облік процесу виробництва.
Методичний посібник  ст. 

28. Практич.заняття Тема. Облік процесу виробництва

29. Тема. Калькуляція собівартості продукції.
Поняття калькуляції продукції та порядок її проведення. Порядок розподілу загальновиробничих витрат та визначення собівартості продукції. Коригування планової собівартості продукції до рівня фактичних затрат.
Методичний посібник  ст. 

30. Практич.заняття Тема. Калькуляція собівартості продукції.

31. Тема. Облік процесу реалізації.

Суть і завдання обліку процесу реалізації. Синтетичний і аналітичний облік процесу реалізації. Визначення та облік фінансових результатів діяльності підприємства.

Методичний посібник  ст. 

32. Практич.заняття. Тема. Облік процесу реалізації.

Практичні роботи

33. Модуль №3.

34. Тема. Облікові регістри та форми бухгалтерського обліку. Облікові регістри та їх роль в обліку.

Види і форми облікових регістрів.Способи виправлення помилок в облікових регістрах.
Методичний посібник  ст. 

35. Практ.заняття. Тема. Складання регістрів журнально-ордерної форми

Практичні роботи

36. Практ.заняття. Тема. Виявлення і виправлення помилок , допущених в облікових регістрах

Практичні роботи

37.Інвентаризація і звітність.

Інвентаризація, її значення і види. Завдання інвентаризації Порядок  проведення та відображення в обліку результатів інвентаризації. Звітність ,її мета і види, строки подання.
Методичний посібник  ст. 

38. Практ.заняття. Тема. Оформлення інвентаризаційного опису та результатів інвентаризації.

Практичні роботи

39. Модуль №4.Немає коментарів:

Дописати коментар

  Портфоліо